40 heykel malumun tanıkları
40
PEHLİVAN SUHRAP
( ip canbazı )
Hayat hikayesine ulaşmaya çalışıyoruz, çalışmalar sonuçlandığında burada yer alacaktır…