40 heykel malumun tanıkları
14
TAVŞAN OSMAN
( köçek )
Ufak cüssesine rağmen pehlivan şuca tekkesinde ( unkapanı yolu üzerinde selvi fırını karşısında ) uzun yıllar güreş tutmuş olan bu yiğit adam, sonraları ruhundaki inceliğin galebe çalması ile dansa merak sarmış ve yakınlarının müstehzi bakışlarına daha fazla katlanamayarak muhitini değiştirmiş ve köçek kahvehanelerini mekan bilir olmuştur. Tavşan lakabını kimin koyduğu bilinmez ama nice zamandır tavşan osman diye anılır olup, sesinin güzelliği ile de bilinir. Karısının nedensiz ani ölümüyle bir süre bu alemden elini eteğini çeken osman efendi birkaç ramazan sonra iki genç cariye almış ve beş çocuğu olmuştur.