40 heykel malumun tanıkları
31
ZUHURİ ALİ
( gözbağcı )
Hayat hikayesine ulaşmaya çalışıyoruz, çalışmalar sonuçlandığında burada yer alacaktır…