40 heykel malumun tanıkları
30
SAFA LEVNİ
( nahılcı )
Hayat hikayesine ulaşmaya çalışıyoruz, çalışmalar sonuçlandığında burada yer alacaktır…