40 heykel malumun tanıkları
35
PİŞKEŞÇİ-İ ŞEHRİYARİ
( müzisyen )
Hayat hikayesine ulaşmaya çalışıyoruz, çalışmalar sonuçlandığında burada yer alacaktır…