40 heykel malumun tanıkları
32
MUSAHİP HAŞMET
( kasebaz )
Hayat hikayesine ulaşmaya çalışıyoruz, çalışmalar sonuçlandığında burada yer alacaktır…