40 heykel malumun tanıkları
24
VAKOĞLU SÜLEYMAN
( deli )
Hayat hikayesine ulaşmaya çalışıyoruz, çalışmalar sonuçlandığında burada yer alacaktır…