40 heykel malumun tanıkları
03
CİN AHMET
( curcunabaz )
Bir zamanların gözü kara bir sipahi askeri olan bu kişi, aynı zamanda kantara gelmez tabiatı ile de tanınırdı. Tuna yakınlarında Salankamende egri kalesi kuşatmasında kullanılan gözetleme kulesinin yapımı, onu herkesin namını bildiği bir nefer kılmıştır. Ve bu cevval, kıvrak adam, üstün hizmetlerinin karşılığında bir kese yeni akçe ile ödüllendirildiği ve dahi İstanbula döndükten sonra akçeların kalp olduğunun anlaşılması ile nice zaman kendine gelemediği söylenir. Askerlikten soğumuş, istanbuldaki salgın hastalıklar, yangın ve ekonomik sıkıntılar onun düzenli bir yaşam umudunu hepten yoketmiştir.