40 heykel malumun tanıkları
23
SEFER BALİ BABA
( atlı oyuncu )
Hayat hikayesine ulaşmaya çalışıyoruz, çalışmalar sonuçlandığında burada yer alacaktır…