40 heykel malumun tanıkları
01
MISIRLI SENİYE
( güreşçi )
Aslen kahireli olan seniye, mısırın en iyi zennesi olduğunu her mecliste sakınmadan söyleyen pervasız ve fettan biri olarak bilinir. Ama dansını gören her kim ise hayran olup onu haklı bulmuştur. Ünü saraya kadar yayılan seniyenin, kimi geceler huzura çağırıldığı rivayet olunmakla beraber bu konuda kendi ağzından tek bir laf dahi işitilmemiştir. Çevresini kuşatan ve hemen hemen tümü adam olan hayranları onun ayrılmaz bir parçası gibi olmuşlardır. İkamet ettiği şeyh ebü'l-vefa mahallesinin bu garip kişisi, pazvantlar tarafından da muhitte gözetilir ve yeri ayrı tutulurdu. Yaşlı arap cariyesi onun yemek ve ev ihtiyaçlarının tedarikini yapan bir canyoldaşı olarak hep yanında kaldı.