40 heykel malumun tanıkları
29
ZEYREKLİ AHZEN
( soytarı )
Hayat hikayesine ulaşmaya çalışıyoruz, çalışmalar sonuçlandığında burada yer alacaktır…