Tarihçe İstanbul'un rivayeti bol kahramanları
curcunabaz akrobatlar mumcular
tulumcular deliler nahılcılar
gözbagcılar güreşçiler müzisyenler
hayvan oyn ip canbazı soytarılar
kasebazlar köçekler anka kuşu
  Akrobatlar
Akrobatlar, taklalar ve perendeler atarak çeşitli akrobatik gösteriler yapan bir nevi canbazlardı.  
Bunların vücutlarını istedikleri gibi büküp oynattıklarından, birbirlerinin üzerine çıkıp muhtelif akrobatik hareketler yaptıklarından söz edilirdi.
''Hızır Surnamesi'''nde ise perendebazlardan sadece isim olarak bahsedilir; Hokka-bazlıkla perende-bazlık oldı ol kadar /Akla sıgmaz kimse anı idemez vasf u şena Tahsin ise Fas'lı perendebazların gösterilerinden söz ederken onun kuş gibi havada uçtuğunu, havada tüfek attığını; iki kişinin sarmaşık gibi sarılarak hareketler yaptıklarını, kemiklerindeki inanılmaz yumuşaklığı ve esnekliği anlatır;
Çıkdı Fas'un da perende-bazı
Ber-heva oldı çü murg-ı bazı
Gösterüp san'atını atdı tüfeng
Yapamaz uçsa kebüterle Fireng
Sarmaşuk gibi sarılmış ikisi
Sanki yoktur kemigiyle derisi
Üstühanında ne bu nermiyyet
Görmedük böyle garib keyfiyet
Aşiyan olmuş idi cevv-i heva
Galiba aldı hüma itdi gıda
"Nabi Surnamesi"nde ise sadece ''taklabazan'' ismi geçer fakat özellikleri ve yaptıkları anlatılmaz;
Takla-bazan ile suret-bazan
Tas-bazan ile kase-bazan