Tarihçe İstanbul'un rivayeti bol kahramanları
curcunabaz akrobatlar mumcular
tulumcular deliler nahılcılar
gözbagcılar güreşçiler müzisyenler
hayvan oyn ip canbazı soytarılar
kasebazlar köçekler anka kuşu
  Nahılcılar
1675 yılında Edirne'de lV.Sulttan Mehmed'in oğullarının sünneti,kızının evlenmesi için yapılan düğünde gördüğü nahılları Dr Covel şöyle anlatıyor: "Şenlikte iki yanında yirmişerden kırk nahıl bulunuyordu.Bunlarda ehram veya külah biçiminde dikine uzun direkler olup,telden üzerleride boyalı kağıtlar ,balmumundan çiçekler ve yemişler asılıydı..
 Her evlenme ve sünnet düğününde bunlar olurmuş. Ancak 1675 Şenliğindekiler çok büyük ve gösterişliydi.Bunlardan biri bir gemi direğinden daha kalın, 25 mt yüksekliğinde, tabanının eni ise 5-6 mt kadardı.Her yuvarlak süsün arasında gene balmumundan kutu biçimde kübler bulunuyordu.Bunların taşınmasına gelince nahılın tabanında sekiz, ontane sedye kolları gibi, tahtadan tutamaklar vardı.
Taşıyıcılar arasında 100 kadar forsa düdükle işaret vererek, hareklerini düzenliyen bir başları vardı. (Evliya Çelebi'de forsalara sipsi düdükle "sağa sola" diye emreden bir baş bulunduğunu belirtir). Bunların devrilmesinden korkulduğu için nahıl ortasından dört tane tahta dikme ile tutturulmuş ve ayrıca tepe noktasından aşağı iple sarkıtılmıştı.
Forsalar bu iplerle ve dikmelerle nahılı dik tutabiliyorlardı. Bu nahılı sokaklardan geçirmek için bazı evlerin tamamı, bazılarının saçakları, çıkıntıları, cumbaları yıktırılıyordu.Nitekim bu arada bir büyük binanın da ters duvarı yıktırıldı. Truva' nın surları ve efsanevi tahta atı Türkler için cüce kalırdı.)