Tarihçe İstanbul'un rivayeti bol kahramanları
curcunabaz akrobatlar mumcular
tulumcular deliler nahılcılar
gözbagcılar güreşçiler müzisyenler
hayvan oyn ip canbazı soytarılar
kasebazlar köçekler anka kuşu
  Kasebazlar
Hüner gösterisiyle birleşen danslar. Bir beceriyle birleştirilen danslardandır, kasebazlık. Kasebazlar, parmaklarının ucunda tabakları döndürerek gösteri yapan, kâselerle oynayan kişilerdi ki sadece "Alî ve Nâbî Sûrnâmeleri"nde isimleri geçmekte fakat yaptıkları gösterilerin nitelikleri anlatılmamaktadır:
Üç deniz mâliki vü bir cân-bâz
Dahi dört kâse-bâz u su'bede-bâz
Takla-bâzân ile sûret-bâzân
Tâs-bâzân ile kâse-bâzân
Dans ederken parmaklarının uçlarında çini tabakları fırıl fırıl döndürürdü, kâsebazlar.
Sûrnâme-i Hümayun bunları şöyle belirtiyor: Bâ'dehû rakkaslar ve çabuk-dest kâsebâzlar çini-I âfitabı hilâllerinde döne döne oynattılar.
Türk biçimi dansettiler.
1582 Şenliği'ni görmüş bir Alman tanık anlatısının bir iki yerinde kasebazların ellerindeki majolika tabakları parmaklarının, sonra ucu sivri değneklerin ucunda tutup, havaya attıklarını, elleri ve ağıızları üzerinde yere düşüp kırmadan fırıl fırıl döndürürlerken bu arada Türk biçimi dansettiklerini yazmaktadır.