g a l e r i
Burada 40 hokkabaz projesinde yer alan, projeyle doğrudan ya da dolaylı bir biçimde ilgili resim, çizim, minyatür, gravür vb görsel malzeme yer almaktadır. Bunları, aşağıdaki butonlar yada resimler üzerine tıklayarak izleyebilirsiniz.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
İbrahim Paşa'nın sanata olan duyarlılığı birçok kaynakta gözlenir. sanat eğilimini bütün toplumun gözleri önüne seren ve herkesçe bilinen örneklerden biri de, Macaristan Seferi dönüşünde, Budin Kalesi'nden İstanbula kadar taşıttığı ve Atmeydanının ortasına diktirdiği üç heykeldir.
 

Bu heykellerin biri Apollon, biri Diana diğeri ise Herkül figürleridir.