g a l e r i
Burada 40 hokkabaz projesinde yer alan, projeyle doğrudan ya da dolaylı bir biçimde ilgili resim, çizim, minyatür, gravür vb görsel malzeme yer almaktadır. Bunları, aşağıdaki butonlar yada resimler üzerine tıklayarak izleyebilirsiniz.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Hokka oyunu... ( geleneksel üçkağıt oyunudur )
Bu oyun, üç hokka ve bir minik top ile oynanır. Hokkabaz minik topu bu üç hokkadan birinin altına herkesin gözü önünde göstere göstere koyar. Ve ardından hokkaları yerden kaldırmadan yerlerini bir kaç kere değiştirir. Bunları yaparken, bu yaptıklarını anlatır ve sürekli çok basit bir biçimde bulunabileceğini yineler durur. Bu arada hep yanında yer alan ve def çalan asistanı da değişik ritmlerde tempo tutmaktadır. ( bu çok önemlidir )Bu gulgulenin ardından, 'işte hokkalar, herşey ayan beyan gözünüzün önünde oldu' diyerek durduğunda, minik topun bu üç hokkadan hangisinin altında olduğunu bulabilmek imkansız gibidir artık. Ve tüm bunların yanısıra da akıl karıştırıcı figüranlar da olabilir kimi zamanlar. Bunlar aralarında birtakım inada varan iddalaşmalar içine girerler ve avlanacak kişi doğruyu bulabilecek gibiyse, onu şüpheye düşürmeye çalışırlar..."Ne sihirdir ne dahi keramet, doluyu bulabilmek misli ile mümkünü olmayan bir marifet."