g a l e r i
Burada 40 hokkabaz projesinde yer alan, projeyle doğrudan ya da dolaylı bir biçimde ilgili resim, çizim, minyatür, gravür vb görsel malzeme yer almaktadır. Bunları, aşağıdaki butonlar yada resimler üzerine tıklayarak izleyebilirsiniz.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Simurg...

40 hokkabaz projesi için tasarlanmıştır. Boyu 4,5m kanat açıklığı 3,20m olarak inşa edilmiştir. Metal iskelet ve transparan polyester vb. teknikler kullanılmıştır.

Simurg ya da bir diğer ismiyle Zümrüdü Anka efsanevi bir kuştur ve Kaf dağında yaşadığına inanılır. Bilinen ilk kaynaklarına Pers mitolojisinde rastlanır olmakla beraber diğer doğu mitoloji ve efsanelerinde de varolduğu bilinmektedir. Pehlevi dilinde sn "kartal" ve murg "kuş" birleşik ismiyle Sênmurw olarak ve pazand dilinde de Sîna-Mrû olarak adlandırılır. Türk mitolojisinde Toğrul adıya yeraldığı bilinir.
Sufi Ferîdüddîn-i Attâr bu kuştan kendini aramanın sembolü olarak söz eder. Bu efsanevi kuşun bir özelliği de ölümsüzlüktür. Herodot ve Plütark'ın da değindiği Föniks, öleceği zaman, bir ateş olarak kendi kendini yakar ve ardından küllerinden yeniden doğar. Föniks sembolizminde yanmak cehenneme iniş deneyimini, yeniden doğmak ise arınmış saf şuur halinin elde edilişinin karşılığı olur.