g a l e r i
Burada 40 hokkabaz projesinde yer alan, projeyle doğrudan ya da dolaylı bir biçimde ilgili resim, çizim, minyatür, gravür vb görsel malzeme yer almaktadır. Bunları, aşağıdaki butonlar yada resimler üzerine tıklayarak izleyebilirsiniz.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Yılanlı sütun ya da Burmalı sütun adıyla anılan bu sütun, atmeydanında Örme Sütun ile Dikilitaş arasında yer almaktadır. Delfi'deki Apollon tapınağından getirildiği bilinmektedir. Üç piton yılanının birbirine dolanarak oluşturduğu sipiral biçimindedir. Bu anıt, 31 Yunan şehir devletinin birleşerek Perslere karşı verdikleri savaş sonucu kazandıkları zaferin onuruna mö.479 yıllarında yapılmıştır.

Gerçek boyunun 8m olduğu bilinmekle beraber, günümüzde tepesi kırılmış ve sadece 5m si kalmış olan bu anıtın kayıp yılan başlarından yalnızca bir tanesinin üst çenesi halen İstanbul Arkeoloji müzesinde bulunmaktadır.