müellif
O s m a n l ı  e ğ l e c e  t a r i h i n e  a i t
m u h a y y e l  b i r  m ü z e
büstler
Burada, 40 oyuncusu, gerçek boyda heykelleriyle, hayat hikayeleriyle, 5 metrelik ebabil kuşu, keçisi ve maymunuyla, döneme ait araştırmalarıyla ve ümkün olan olmayan herşey vardır.
Ve daha ilgilisi için de, burada yeralan herşey en ince ölçülerine kadar gerçek olup asılları bizimledir.
Yaptığımız bu çalışmalarla, puslu geçmişlere ait birçok şey suret bulmuş ve varlık kazanmıştır.
İşte bu 40 hokkabaz yalnızca, pixeller ve scriptler halinde dijital gökkubbede siz ziyaretçilerin ulaşılabileceği bu web sitesindedir. Hakiki bir karşılaşma için gereken, sıradışı ve dahi eğlenceli bir müze mekanının, tümü bir hayale dayanan bu projeyi oluşturan, gerçek oyuncuların ilgisini çekeceği zamanı biz de merakla beklemekteyiz.
m a i l :   sekipdavaz@gmail.com
40 hokkabaz hakkında