şenlikler / tarihin pırıltılı ve komik aynası.
1 2 3 4

Şehzade önce Padişah'ın eteğini öpmüş sonra da Padişah ile şeyhülislam arasına konulmuş küçük bir tahta oturmuş. Tören bittikten sonra halkın da katıldığı çeşitli eğlenceler düzenlenmiş. İngiliz elçisi Sir John 1674 yılının Ocak ayında bir dostuna yazdığı mektupta bu şenlikten söz eder;
"…Saray kayıtlarına göre, Edirne'de altmış yıldan beri bu büyüklükte bir halk şenliği yapılmamış… Ben de bu şenliğe katılıp imparatorluğun ihtişamını seyredeceğim; sanırım bu şenlikte büyük bir orduyu, iyi yetiştirilmiş, çok sayıda binek atını, zengin eşyaları ve göz kamaştırıcı, süslü, mücevherli işleri göreceğim."

Bu şenlik 1582 yılındaki şenlikten sonra yapılan en büyük şenliktir. Bu şenliğe de yabancı ülkeleri temsil eden bir çok yabancı katılmıştır. Fransız elçisi Nointel, 6 Haziran 1675 tarihli, Pomponne'a yazdığı mektubunda şöyle der…" Bunlar bütün imparatorluğu heyecana verecek dev gösterilere vesile oldu. Eyaletlerden çağrılan 6000 genç oğlanla majestenin 2000 iç oğlanı şehzadeyle birlikte sünnet oluyor. Devlet görevlileri, varlıklarıyla bu şenliğe katkıda bulunacaklar. Türkiye'nin bir başından öbür başına kadar, her yerden dansçılar, soytarılar, hüner gösterenler ve teknik elemanlar çağrılmış.
Pantagruel'i doyuracak kadar yemek verildiği için Edirne'deki Rumlar da getirildi... Eski göçebe ve savaşçı göreneklerinin bir kalıntısı olaraktan saray çevresi ve halk, şenlikler boyunca gösterileri çadırlar altından seyrettiler. Buna bir kamp, hatta çadırlardan kurulu bir kent denilebilir."
"Şenliği hazırlamak ve yürütmek görevi eski Defterdar kaymakamı Durmuş Mehmet Efendiye verildi. Saray hareminin gösterileri seyredebilmesi için gösteri alanına bakan Alay Köşkü'ne küçük bir ek bina yaptırılması için Mehmet Efendi görevlendirildi. Ziyafetler için İstanbul'dan Merzifon'lu Hüseyin Ağa getirilerek ahçıbaşı yapıldı ve yanına 150 saray aşçısı ile 300 taşra aşçısı verildi. Ayrıca kahve , şerbet ve buhur dağıtmak için Eski saraydan 50 ve Zülüflüyan'dan 50 olmak üzere 100 baltacı seçildi. Şenlik başlamadan 37,000 tavuk, 5,000 kaz, 6,000 ördek getirtildi ve kullanılmak üzere 4,000 ağaç sini, 2,000 sahan, 200 büyük sahan, 1,100 Edirne esnafından ödünç alınan yeni ve büyük sahan, 30 büyük kazan, 3,000 mevlut tabağı, 7,000 adet tabağı, 1,500 kavanoz, 1,600 cam tabak, 3,000 çini tabak sağlandı."
Şenliklerin yeri ve zamanı
Şenlikler tüm İstanbul'a dağıldığı gibi bütün İmparatorluk sınırları içinde kutlanırdı. En gösterişli şenlikler Emirgan, Hidiv'in Sarayı ve Beykoz'da yapılmıştı.
III.Murat döneminde, XI.y.y.'ın sonuna doğru İran Elçisi için yapılan şenlikte İstanbul dışında büyük bir alan kullanılmıştı.
1582 III. Murat'ın şehzadesi III. Mehmet'in sünnet düğünü 53 gün sürmüştür. "Yalnız Osmanlı tarihinde değil fakat belki başka ülkelerin tarihinde de eşine rastlanmayacak en görkemli şenliktir. Kimi tarihçilere göre bu şenlik 55 gün 55 gece sürmüştür."
1457 Fatih Mehmet'in oğulları Beyazıd ve Mustafa için Edirne'de düzenlenen şenlik bir ay sürmüştür.
1490 Yılında At Meydanı'nda çok görkemli sünnet ve evlenme törenleri olmuştur.
1675'te, IV. Mehmet'in Edirne Şenliği, IV. Mehmet'in oğulları Ahmet ve Mustafa'nın sünneti için Ayşe Hatun Hanı'nda kutlanmıştır. Sünnet düğünü Edirne'de, 26 Mayısta başlamış ve on beş gün sürmüştür.
Kanuni Sultan Süleyman'ın 1524'te kız kardeşi Sadrıazam İbrahim Paşa ile evlendiğinde ve 1530'da dört Şehzadesinin sünnet düğününde şenlikler yapılmıştır. 1530'da yapılan sünnet düğünü 27 haziranda başlamış, üç hafta sürmüştür.

1832'de Osmanlı tarihinde eşi görülmeyen II. Mahmut'un oğlu Abdülmecit'in öğrenime başlaması dolayısıyla düzenlenen şenlik, Kadıköy tarafında, İbrahim Ağa Çayırlığı'nda yapılmış ve üç gün sürmüştür.
1720 III.Sultan Ahmed'in sünnet edilen dört şehzadesi (Süleyman, Mehmet; III.Mustafa ve Beyazıt on beş gün sürmüştür. ) ile üç kızının evlenmesi... sünnet şenliklerinden dört gün sonra da II. Mustafa'nın kızları ve kendi yeğenlerinden ikisini Musul Valisi Osman ve Maraş Valisi Silahtar İbrahim Paşalarla, ayrıca üç kızı da sırayla Kaptan-ı Derya Süleyman, Nişancı Mustafa ve Rakka Valisi Ali Paşalarla evlendirildiler.