m i n y a t ü r l e r
Burada, 40 hokkabaz projesi için doğrudan ya da dolaylı esin kaynağı olan minyatürlerden kimilerine ait kırıntılar yer almaktadır.
Bunları, aşağıdaki butonlara yada sağdaki resimler üzerine tıklayarak izleyebilirsiniz.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
lll. Murad'ın, şehzadesi lll. Mehmed'in sünnet şenliği için At Meydanına gelişi. Detay. Şehinşehname-i Murad-ı Salis. (Topkapı Sarayı Müzesi B200, y.55b)
<