m i n y a t ü r l e r
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Sultan lll. Mehmed'in saray cüceleriyle eğlentisi. Dîvân-ı Nâdirî(Topkapı Sarayı Müzesi, H2169 ve H889)