Temaşa /İstanbul üzerinde bir sihirli ışık.
1 2 3 4 5 6 7 8
Abdi Efendi'nin peşinde pek çok şenlik oyuncusuyla karşılaştık, ama tam ne zaman hatırlamıyoruz. İp canbazlarının Ankara İstanoz köyü deresindeki yıllık içtimalarında, çıktıkları ipi bağladıkları tepelere silahlı bekçiler diktiklerini duyunca şaşırdık. Merak ettik, yüzlerine baktık, şapkalarına, zillerine, şakşaklarına, ayakkabılarına ve giderek oturdukları evlere, gittikleri kahvelere ve de hayallerine yöneldik. Gördüğümüz, tanık olduğumuz ve dahi rivayet olanlar bizi daha da şaşırtı, daha bir ilgilendirir oldu.